Infrastruktura dla osób niepełnosprawnych – jak wygląda jej dostępność?

wheelchair 749985 1920W idealnym świecie nie ma chorób. Wszyscy jesteśmy silni, zdrowi i w pełni sprawni... Niestety – dla niektórych z nas – są to jedynie mrzonki. Jak wygląda współczesna rzeczywistość? Czy jest dostosowana do funkcjonowania również osób niepełnosprawnych, czy stawia jedynie na w pełni zdrowe jednostki?

Coraz częściej urzędy miast, developerzy i wykonawcy mają świadomość – że projektując, czy finansując nowe inwestycje – oprócz wielu oczywistych kwestii prawnych, użytkowych, czy estetycznych, (np. aranżując nowoczesne powierzchnie do relaksu wykorzystując płyty tarasowe betonowe), należy zwrócić także uwagę na łatwość dostępu do budynków przez wszystkich obywateli – również tych, którzy poruszają się na wózkach inwalidzkich. Nie jest o jednak standard w przypadku wszystkich wznoszonych budowli.

Prawo narzuca pewne kanony w przypadku budowli publicznych – takich jak dworce kolejowe, budynków administracji publicznej, szkół, sądów, placówek pocztowych czy lokali wyborczych. Sporo inwestycji jest jednak prywatnych, a część zwyczajnie przestarzała, budowana jeszcze według starych przepisów, które tego nie narzucały. A wystarczyło by niejednokrotnie wyłożyć pod odpowiednim kątem płytki betonowe, czy zwyczajnie wylać nie beton architektoniczny Modern Concrete. Nie wymaga to ani dużej ilości pracy, ani wyrafinowanych projektów, czy wysokiego budżetu. Potrzeba likwidacji barier, które powstają pomiędzy niepełnosprawnymi apełnosprawnymi, powinna być dziś czymś naturalnym, a wręcz oczywistym. W praktyce okazuje się jednak, że do tej pory funkcjonują nawet przychodnie, które nie posiadają odpowiedniej infrastruktury i ciągle wejście jest tylko poprzez schody z betonu architektonicznego.

wheelchair 908343 1920Na szczęście świadomość wśród społeczeństwa ciągle wzrasta, cieszy coraz wyższa empatia. Ciągle jednak jest nad czym pracować. Niestety w pewnych kwestiach, ta część społeczeństwa, która nie porusza się samodzielnie, jest ciągle dyskryminowana, a przepisy ustawowe nie zawsze są w stanie temu zapobiec i ciągle przeszkodę stanowią choćby schody z betonu architektonicznego. Kwestia niestety nie dotyczy tylko budynków, i łatwego do nich dostępu, ale również kwestii w sferze zatrudnienia, swobodnej możliwości korzystania z kultury, czy komunikacji publicznej.

Do przeczytania w wolnej chwili: https://www.modernconcrete.pl/beton-grc-gfrc/

Warto myśleć o poprawie jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez ułatwianie im dostępu do wszystkich sfer związanych z funkcjonowaniem, tak by przynajmniej w tej kwestii wyrównać szanse wszystkich obywateli. Należy zwrócić uwagę na fakt, że osoby te – poprzez stan zdrowotny – mają już samo przez się utrudnione funkcjonowanie. Czemu zatem utrudniać im jeszcze bardziej?


Drukuj